Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Seniori - dávajte si pozor !....

---------------------------

Rozlúčka detí MŠ s ujom "kuričom", ktorý odišiel na vlastnú žiadosť

na zaslúžený odpočinok - dôchodok - fotogaléria

----------------------------

Dňa 19. apríla 2017  vystúpila FS Bystränky spolu s deťmi

z MŠ Rožňavské Bystré v GOS v Rožňave

s kultúrnym programom " Otváranie studnišky.." -

vo fotogalérii sa nachádzajú fotky z tohto vystúpenia

----------------------------

Zdravotné riziká pri práci - článok....

--------------------------------

Obec Rožňavské Bystré, DFS „Bystränky“ a Ľudová

hudba Mariana Molnára


Vás srdečne pozýva na kultúrne popoludnie pri príležitosti

30. výročia založenia DFS „Bystränky“ pod názvom

                        Rok na dedine,

ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2017 o 15,30 hod v kultúrnom

dome Rožňavské Bystré

                                      Tešíme sa na Vás  !

------------------------------------

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva - oznam ..

------------------------------------

Obec Rožňavské Bystré a PZ GERLACH skupina R. Bystré

Vás srdečne pozýva na turistický výstup na chatu "Zeme",

ktorý sa uskutoční dňa 22. apríla 2017

Zraz účastníkov je pred chatou "Zeme" o 11,00 hod.

Tešíme sa na Vás !

 

----------------------------------------

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

      praje

                Želmíra Gonosová

                starostka obce

----------------------------

Východoslovenská distribučná a. s., Košice oznamuje občanom,

že odberné miesto celá obec Rožňavské Bystré bude v termíne

              19. apríla 2017  od 6,40 hod do 17,30 hod

              21. apríla 2017 od 6,40 hod do 17,30 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na

zariadení vysokého napätia.

-----------------------------

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov - oznam ....

------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky zo života detí v MŠ

z akcie " Prezentácia ľudových tradícií - páranie peria"

-------------------------------

Svetový deň vody - 22. marec...

--------------------------------------------------------------

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo

Rožňavské Bystré  - pozvánka ....

---------------------------

Dňa 3.3.2017 sa deti z Materskej školy v Rožňavskom Bystrom

zúčastnili v súťaži prednese a prózy XXI. ročníka KELLNEROVA

POLOMA - fotky vo fotogalérii

----------------------------

Ochrana lesov 2017 ...

-----------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z maškarného karnevalu detí Materskej školy

-----------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 88 rokov zomrela

naša spoluobčianka pani Mária Gallová. Posedenie pri zosnulej bude dňa 14.2.2017

o 16,00 hod a posledná rozlúčka so zosnulou v stredu 15.2.2017 o 14,00 hod v DS.

Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústasť.

------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujem občanom, že dňa 26.1.2017 vo veku nedožitých

77 rokov zomrel náš spoluobčan pán Alexander Kiss. Posedenie pri zosnulom bude

v sobotu 28.1.2017 o 16,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulým

v nedeľu 29.1.2017 o 13,00 hod.

Pozostalej rodine vyjadrujeme aj touto cestou úprimnú sústrasť.

------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky zo zimnej prechádzky detí MŠ

-------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom Vás týmto srdečne pozýva na

                24. Ples rodákov,

ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2017 v sále Kultúrneho domu, so začiatkom o 19,00 hod.

hudba: RELAX z Vlachova    http://www.svitavydnes.cz/portal/0_foto_nahled.php?file=/home/www/infodnes.cz/www/infodnes.cz/data1/im_kal_akci/6002/11-aprilovy-ples-svitavy-2251.jpg&x=700&y=600

vstupné: 10,- €

---------------------------

Mikroregión Štítnická dolina - pozvánka - ples....

----------------------------

Vývoz TKO rok 2017....

----------------------------

Novoročný výstup ....

----------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zomrel náš spoluobčan

pán Ondrej Gonos.Posedenie pri zosnulom bude 1.1.2017 o 16,00 hod

a posledná rozlúčka so zosnulým v pondelok 2.1.2017 o 14,00 hod

v Dome smútku.

Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!

--------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z vianočnej besiedky MŠ 21.12.2016

--------------------------------

-------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 83 rokov zomrela naša

spoluobčianka Zuzana Uhrinová. Posedenie pri zosnulej bude zajtra 10.12.2016

o 16,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulou v nedeľu 11.12.2016 o 14,00 hod.

Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

-------------------------------

Odchody autobusov, nový cestovný poriadok platný od 11.12.2016...

- odchod z Rožňavy ...

-------------------------------

Do fotogalérie obce boli pridané fotky zo života detí v materskej škole

v Rožňavskom Bystrom rok 2016

akcie - ako sa staráme o svoje zúbky

            október - mesiac úcty starším

            beseda s hasičmi

Už niekoľko rokov majú deti z MŠ pred budovou OÚ vianočný stromček,

ktorý si sami ozdobia so svojimi výtvormi - ozdobami. Aj tohto roku

6.12.2016 si boli vyzdobiť stromček a samozrejme medzi nich prišiel

aj Mikuláš, ktorého deti odmenili pesničkami a básničkami a Mikuláš

im podaroval sladkosti. Len škoda, že detí bolo málo,lebo sú nemocné

ale balíčky na nich čakajú v materskej škole.

-------------------------------

ZO Jednota dôchodcov v Rožňavskom Bystrom dňa 3.12.2016 varila vianočnú kapustnicu pre svojich členov.

Toto posedenie pozdravila aj DFS Bystränky s krásnym programom. foto

--------------------------------

OZ vyjadruje poďakovanie rodine Tomkovej, R. Bystré č. 185 za darovanie stromčeka pred budovu OÚ.

Ďakujeme

----------------------------------

MO MS v Rožňavskom Bystrom v predvianočnom  období pripravil spomienkové stretnutie na

farára,spisovateľa P.E. Dobšinského.Prítomných privítala predsedníčka MO MS v R. Bystrom

p. Marta Molnárová, ktorá prítomných informovala o hlavnom cieli tohto stretnutia - uvedenie

do života spomienkového bannera P.E. Dobšinského, ktorý bol vyrobený za finančnej pomoci

Matice slovenskej a jeden bol umiestnený na evanjelickej fare v Rožňavskom Bysrrom a druhý

na Obecnom úrade. O  živote Dobšinského, ktorý pôsobill aj v našej obci a to v rokoch

1855 - 1858 informovala starostka obce Želmíra Gonosová.

Riaditeľka materskej školy p. Barbieriková spolu so svojimi deťmi - zverencami prečítala

rozprávku a následne deti kreslili pomocou pripravovaných omaľovánok a pani B.Čapová

pridala svoju detskú motlidbičku.

Advent s v súšasnosti a minulosti predstavila kaplánka ECAV v R. Bystrom p. Poláková,

ktorá toto stretnutie ukončila motlidbou . / viď foto/

----------------------------------

DFS Bystänky na "Rok na Gemeri" - 19.11.2016 - foto

------------------------------------

Každoročne v obci OZ v Rožňavskom Bystrom pripravuje akciu v mesiaci október 

pri príležitosti mesiaca úcty starším . Táto akcia sa konala 22.10.2016 pod názvom

"Radostná jeseň života" Kultúrny dom bol naplnený múdrosťou, skúsenosťou ale aj veselosťou

našich dôchodcov, ktorých v prvom rade prišli pozdraviť  deti z miestnej MŠ a veru v nejednom

oku sa zaleskla slza šťastia a radosti z našich najmenších. Básňou sa prihovorila Laura Fabianová

a piesňou rozozvučal KD Stanko Ďurský. Príjemné prekvapenie sa odohralo aj od samotných 

dôchodcov, kde jedna z nich pani Božena Čapová s básňou Zuzanka Hraškovie. Následne sa

dôchodcom prihovorila starostka obce Želmíra Gonosová  a vyjadrila potešenie zo stretnutia

s nimi. A ako by to bolo v Bystrom, keby túto akciu nepozdravila DFS Bystränky. Aj tento rok

sa v KD rozozvučali krásne bystränské piesne, ktoré sú jedinečné práve tým, že sú

bystränské. Po peknom programe bola podávaná chutná večera v podaní našich kuchárok

zo Školskej jedálne.Ďakujeme a tešíme sa o rok v takom čase./foto*/

------------------------------

 Samospráva obce Rožňavské Bystré    pozýva všetky deti do 10 rokov                                               

na Mikulášsku párty v pondelok 5.12.2016 o 16,00 hod do KD

Tešíme sa na Teba !

------------------------

O Z N A M

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že dňa

16. decembra 2016 v čase od 9,00 hod do 16,30 hod

bude v celej obci Rožňavské Bystré prerušená distribúcia

elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení

vysokého napätia.

-------------------------

Výberové pohovory do Nemecka ....

-------------------------

Pozvánka - Rok na Gemeri .....2016

                    plagát

-------------------------

Oznam - Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava....

--------------------------

POZOR ! - zvýšený výskyt žltačky v okrese Rožňava ....

--------------------------

Vyhlásenie voľby HKO Rožňavské Bystré...

-----------------------------

Samospráva obce Rožňavské Bystré pozýva svojich občanov

nad 60 rokov na stretnutie pod názvom

          "Radostná jeseň života"

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 22. októbra 2016

o 15,00 hod. v KD v Rožňavskom Bystrom

Tešíme sa na Vás !

-------------------------

Oznam o ukončení výdaja naturálií...

--------------------------

Nebezpečenstvá vykurovacieho obdobia.....

---------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že dňa 7. októbra 2016 zomrel vo veku

61 rokov náš spoluobčan Vojtech Šimko. Posedenie pri zosnulom bude

10. októbra 2016 /pondelok / a posledná rozlúčka so zosnulým 11. októbra 

2016 o 14,00 v Dome smútku

-------------------------------

Upozornenie pre majiteľov mobilných telefónov....

-------------------------------

Rožňavský veľtrh pre seniorov Rožňava - Pozvánka

---------------------------------

Výdaj naturálií - oznam

--------------------------------

20. ročník cyklistických pretekov - Memoriál Ladislava Szántaia - oznam...

----------------------------

-Európsky deň ústneho zdravia....

files/2016-09-19-074701-ED___stneho_zdravia_2016.doc

----------------------------

Kladenie vencov pri príležitosti 72. výročia SNP - fotogaléria

----------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom , že dňa 29. augusta 2016

zomrela naša spoluobčianka vo veku 84 rokov Mária Gonosová. Posedenie

pri zosnulej bude  30. augusta 2016 o 17,00 hod a posledná rozlúčka

31. augusta 2016 o 15,00 hod v Dome smútku.

------------------------------

 

Obec Rožňavské Bystré a TJ Baník Rožňavské Bystré pozýva fanúšikov futbalu

na futbalový turnaj " Memoriál Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka"

Termín:    16. júl 2016  /sobota/

Začiatok : 12,00 hod.

Mužstvá :  TJ Rožňavské Bysttré

                  TJ Rakovnica

                  TJ Štítnik

                  TJ Drnava

              

----------------------------

Dobšinský kopec 2016 - oznam ...

---------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že dňa 7.7.2016 zomrela vo veku 90 rokov naša spoluobčianka pani Margita Molnárová. Posedenie pri zosnulej bude v sobotu 9. júla 2016  o 17,00 hod a posledná rozlúčka v nedeľu 10. júla 2016 o 15,00 hod v DS.

-------------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom , že dňa 7.7 2016 zomrela vo veku 81 rokov naša spoluobčianka pani Slávka Dorkinová. Posedenie so zosnulou bude 8.júla /piatok/ o 17,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulou v sobotu 9. júla 2016 o 15,00 hod. v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom

---------------------------------

Deň otcov 19.6.2016....už túto nedeľu .... tradícia vznikla...

------------------------

Medzinárodný deň detí v Rožňavskom Bystrom