Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Oznam prerušenia distribúcie elektriny   Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a  Ernesta Rótha 49 Rožňava bude prerušená distribúcia elektriny  od 14.05.2018 do 17.05.2018.

Viac tu: https://obechonce.webnode.sk/
Oznam prerušenia distribúcie elektriny   Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a  Ernesta Rótha 49 Rožňava bude prerušená distribúcia elektriny  od 14.05.2018 do 17.05.2018.

Viac tu: https://obechonce.webnode.sk/

O z n a m ...

Obecný úrad Rožňavské Bystré organizuje zájazd

do Poľska- Nowy Targ- trhy dňa 4.4.2019 ( štvrtok)

Záujemcovia hláste sa osobne na OÚ alebo

tel. č. 0902 966 050

Cena zájazdu je 8 ,- eur

--------------------------------------

Týždeň mozgu 11.3.2019 - 17.3.2019....

- aktivity deti....

- aktivity dospelý 1.....

- aktivity dospelý 2....

----------------------------------

Informácia pre voliča .....

-------------------------------------

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo

Rožňavské Bystré - pozvánka.....

--------------------------------------

Ochrana lesov pred požiarmi....

---------------------------------------

Karneval detí z MŠ - fotogaléria....

-------------------------------------

Prehlásenie obce

pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

a platenia poplatku za komunálny odpad......

-----------------------------------

Bysträne a Bystränky!

Dáva sä na všeobecnú známos, že v sobotu 2. marca 2019

o 14,00 hodine, na dvore pred jedálnó budú fašiangy

Ženy nevarte, neperte!  Chlapi herdia košele si richtujte!

Pricte si zaspiavat a pokoštovat, prídu folklóristy aj z inkäd

a že by šitko bulo tak ak sä patrí, o to sä postará

                                                 richtárka a poslanci

Kod zima bude, kožuchy si poobliakajte

a na tvár si masky dajte!

Kotrá krajšä bude, tá kolbásu jes bude!

               Vstupnia: 1 € (kolbása a jucha)

Chto tomuto nerozumia, nach volá na úrad 788 34 70.

-----------------------------------

Voľby prezidenta - hlasovací preukaz....

-------------------------------------

Turistická zimná vychádzka MŠ....fotogaléria