Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Oznam prerušenia distribúcie elektriny   Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a  Ernesta Rótha 49 Rožňava bude prerušená distribúcia elektriny  od 14.05.2018 do 17.05.2018.

Viac tu: https://obechonce.webnode.sk/
Oznam prerušenia distribúcie elektriny   Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a  Ernesta Rótha 49 Rožňava bude prerušená distribúcia elektriny  od 14.05.2018 do 17.05.2018.

Viac tu: https://obechonce.webnode.sk/

O Z N A M     !!!!

Oznamujeme občanom, že dňa 16.októbra 2018 (utorok) sa

v našej obci uskutoční zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Žiadame občanov, aby nádoby na BIO vyložili pred brány

svojich domov.

-------------------------------------

Zoznam zaregistrovaných kandidátov.....

....kandidáti na poslancov.......

----------------------------

Zo života Materskej školy- šarkaniáda,  turistická vychádzka

...pozri fotogalériu....

------------------------------------

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva pred požiarmi.....

----------------------------------------

Výdaj naturálií  AGROSPOL Honce s.r.o.....

---------------------------------------

O z n am !!!

Oznamujeme občanom, že nášmu DHZ bola na základe

žiadosti schválená dotácia vo výzve č. VI Prezídia

Hasičského a záchranného zboru 2018 vo výške 30 000,- €

na rekonštrukciu PZ

-----------------------------------------------

Úskalia vykurovacieho obdobia.....

----------------------------------------------

O z n a m  !!!

Oznamujeme našim občanom, že dňa 2. októbra 2018 (utorok)

sa uskutoční zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Prosíme občanov, aby si nádoby na BIO vyložili pred

brány svojich domov.

-------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom

pozýva občanov na

      Deň obce,

ktorý sa uskutoční dňa 15. septembra 2018 ( v sobotu)

so začiatkom o 14,00 hod. pred budovou bývalej

základnej školy.

Všetci ste srdečne vítaní

                                   starostka obce a Obecné zastupiteľstvo

-------------------------------------------------

Regionálny úrad verejného zdravotníctva -

9. september - Medzinárodný deň povedomia

o fetálnom alkoholovom syndróne....

-----------------------------------------------------

O Z N A M   !!!!!

Oznamujeme občanom, že dňa 4.9.2018 ( utorok)

sa v našej obci uskutoční zber biologicky rozložiteľného

odpadu.

Žiadame obyvateľov , aby si nádoby na BIO vyložili pred brány svojich domov.

---------------------------------------------------

Menovanie zapisovateľa volebnej komisie.....

Miroslava Kaššaiová

049 31 Rožňavské Bystré 184

0902 966 050

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a

okrskovej volebnej komisie....

---------------------------------          

        P o z v á n k a

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom

pozýva občanov v utorok 28.8.2018 o 18,00 hod

na "Pietny akt kladenia vencov" pri príležitosti

74. výročia SNP.

Zraz je na miestnom cintoríne.

                                             Želmíra Gonosová

                                             starostka obce

----------------------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku

60 rokov zomrel náš spoluobčan Ing. Ondrej Macák.

Posledná rozlúčka so zosnulým  bude dňa 15.8.2018

v stredu o 15,00 hod v DS v Rožňave

Česť jeho svetlej pamiatke !

-----------------------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 69 rokov

zomrel náš spoluobčan pán Ing. Tibor Barna. Smútočné posedenie

pri zosnulom bude v pondelok 13.8.2018 o 17,00 hod v DS a

posledná rozlúčka v utorok dňa 14.8.2018 o 15,00 hod.

Česť jeho svetlej pamiatke !

--------------------------------------

Dni obce Vlachovo - festival ľudového spevu a tanca....

---------------------------------

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov.....

--------------------------------------

O Z N A M ! ! !

Oznamujeme našim občanom, že dňa 7.8.2018 (utorok) sa

uskutoční v našej obci zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Žiadame občanov, aby si vyložili nádoby BRO

pred brány svojich domov

--------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obce-

počet poslancov a obvodu....

---------------------------------------

Svetový týždeň dojčenia...

sprievodný list ....

leták....

------------------------------

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obce.....

--------------------------

Plešivecké leto 2018 .....

---------------------------

Štítnické hradné hry 2018...

--------------------------

O Z N A M  !!!!

Dňa 18.7.2018 ( streda) príde do našej obce ZOOM Optika

Bratislava. Môžete si bezplatne skontrolovať vnútroočý tlak

a dioptrie a vyskúšať si nové  okuliarové rámy.

Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse

na predajnom mieste v čase od 10.00 - 11.00 hod,

v prípade potreby aj dlhšie.

-----------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obce .......

informácia pre voličov........

------------------------------------------------

O Z N A M    ! ! ! !

Oznamujeme našim občanom, že dňa 17.7.2018 (utorok) sa

uskutoční v našej obci zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Žiadame občanov, aby si vyložili nádoby BRO

pred brány svojich domov.

------------------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že vo veku

nedožitých 76 rokov zomrel náš spoluobčan pán Ján Tomko.

Posedenie pri zosnulom bude 2.7.2018 (pondelok) o 17,00 hod v DS

a posledná rozlúčka so zosnulým dňa 3.7.2018 ( utorok) o 15,00 hod .

Česť jeho svetlej pamiatke !

---------------------------------------

Zo života detí v Materskej škole....

Deň otcov ...... Rozlúčka detí....pozri fotogalériu

---------------------------------------

Brigáda na Obecnom úrade 31.5.2018 - ženy a 4.6.2018 muži ....pozri fotogalériu