Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov - oznam ....

------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky zo života detí v MŠ

z akcie " Prezentácia ľudových tradícií - páranie peria"

-------------------------------

Svetový deň vody - 22. marec...

--------------------------------------------------------------

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo

Rožňavské Bystré  - pozvánka ....

---------------------------

Dňa 3.3.2017 sa deti z Materskej školy v Rožňavskom Bystrom

zúčastnili v súťaži prednese a prózy XXI. ročníka KELLNEROVA

POLOMA - fotky vo fotogalérii

----------------------------

Ochrana lesov 2017 ...

-----------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z maškarného karnevalu detí Materskej školy

-----------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 88 rokov zomrela

naša spoluobčianka pani Mária Gallová. Posedenie pri zosnulej bude dňa 14.2.2017

o 16,00 hod a posledná rozlúčka so zosnulou v stredu 15.2.2017 o 14,00 hod v DS.

Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústasť.

------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujem občanom, že dňa 26.1.2017 vo veku nedožitých

77 rokov zomrel náš spoluobčan pán Alexander Kiss. Posedenie pri zosnulom bude

v sobotu 28.1.2017 o 16,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulým

v nedeľu 29.1.2017 o 13,00 hod.

Pozostalej rodine vyjadrujeme aj touto cestou úprimnú sústrasť.

------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky zo zimnej prechádzky detí MŠ

-------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Rožňavskom Bystrom Vás týmto srdečne pozýva na

                24. Ples rodákov,

ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2017 v sále Kultúrneho domu, so začiatkom o 19,00 hod.

hudba: RELAX z Vlachova    http://www.svitavydnes.cz/portal/0_foto_nahled.php?file=/home/www/infodnes.cz/www/infodnes.cz/data1/im_kal_akci/6002/11-aprilovy-ples-svitavy-2251.jpg&x=700&y=600

vstupné: 10,- €

---------------------------

Mikroregión Štítnická dolina - pozvánka - ples....

----------------------------

Vývoz TKO rok 2017....

----------------------------

Novoročný výstup ....

----------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zomrel náš spoluobčan

pán Ondrej Gonos.Posedenie pri zosnulom bude 1.1.2017 o 16,00 hod

a posledná rozlúčka so zosnulým v pondelok 2.1.2017 o 14,00 hod

v Dome smútku.

Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!

--------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z vianočnej besiedky MŠ 21.12.2016

--------------------------------

-------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že vo veku 83 rokov zomrela naša

spoluobčianka Zuzana Uhrinová. Posedenie pri zosnulej bude zajtra 10.12.2016

o 16,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulou v nedeľu 11.12.2016 o 14,00 hod.

Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

-------------------------------

Odchody autobusov, nový cestovný poriadok platný od 11.12.2016...

- odchod z Rožňavy ...

-------------------------------

Do fotogalérie obce boli pridané fotky zo života detí v materskej škole

v Rožňavskom Bystrom rok 2016

akcie - ako sa staráme o svoje zúbky

            október - mesiac úcty starším

            beseda s hasičmi

Už niekoľko rokov majú deti z MŠ pred budovou OÚ vianočný stromček,

ktorý si sami ozdobia so svojimi výtvormi - ozdobami. Aj tohto roku

6.12.2016 si boli vyzdobiť stromček a samozrejme medzi nich prišiel

aj Mikuláš, ktorého deti odmenili pesničkami a básničkami a Mikuláš

im podaroval sladkosti. Len škoda, že detí bolo málo,lebo sú nemocné

ale balíčky na nich čakajú v materskej škole.

-------------------------------

ZO Jednota dôchodcov v Rožňavskom Bystrom dňa 3.12.2016 varila vianočnú kapustnicu pre svojich členov.

Toto posedenie pozdravila aj DFS Bystränky s krásnym programom. foto

--------------------------------

OZ vyjadruje poďakovanie rodine Tomkovej, R. Bystré č. 185 za darovanie stromčeka pred budovu OÚ.

Ďakujeme

----------------------------------

MO MS v Rožňavskom Bystrom v predvianočnom  období pripravil spomienkové stretnutie na

farára,spisovateľa P.E. Dobšinského.Prítomných privítala predsedníčka MO MS v R. Bystrom

p. Marta Molnárová, ktorá prítomných informovala o hlavnom cieli tohto stretnutia - uvedenie

do života spomienkového bannera P.E. Dobšinského, ktorý bol vyrobený za finančnej pomoci

Matice slovenskej a jeden bol umiestnený na evanjelickej fare v Rožňavskom Bysrrom a druhý

na Obecnom úrade. O  živote Dobšinského, ktorý pôsobill aj v našej obci a to v rokoch

1855 - 1858 informovala starostka obce Želmíra Gonosová.

Riaditeľka materskej školy p. Barbieriková spolu so svojimi deťmi - zverencami prečítala

rozprávku a následne deti kreslili pomocou pripravovaných omaľovánok a pani B.Čapová

pridala svoju detskú motlidbičku.

Advent s v súšasnosti a minulosti predstavila kaplánka ECAV v R. Bystrom p. Poláková,

ktorá toto stretnutie ukončila motlidbou . / viď foto/

----------------------------------

DFS Bystänky na "Rok na Gemeri" - 19.11.2016 - foto

------------------------------------

Každoročne v obci OZ v Rožňavskom Bystrom pripravuje akciu v mesiaci október 

pri príležitosti mesiaca úcty starším . Táto akcia sa konala 22.10.2016 pod názvom

"Radostná jeseň života" Kultúrny dom bol naplnený múdrosťou, skúsenosťou ale aj veselosťou

našich dôchodcov, ktorých v prvom rade prišli pozdraviť  deti z miestnej MŠ a veru v nejednom

oku sa zaleskla slza šťastia a radosti z našich najmenších. Básňou sa prihovorila Laura Fabianová

a piesňou rozozvučal KD Stanko Ďurský. Príjemné prekvapenie sa odohralo aj od samotných 

dôchodcov, kde jedna z nich pani Božena Čapová s básňou Zuzanka Hraškovie. Následne sa

dôchodcom prihovorila starostka obce Želmíra Gonosová  a vyjadrila potešenie zo stretnutia

s nimi. A ako by to bolo v Bystrom, keby túto akciu nepozdravila DFS Bystränky. Aj tento rok

sa v KD rozozvučali krásne bystränské piesne, ktoré sú jedinečné práve tým, že sú

bystränské. Po peknom programe bola podávaná chutná večera v podaní našich kuchárok

zo Školskej jedálne.Ďakujeme a tešíme sa o rok v takom čase./foto*/

------------------------------

 Samospráva obce Rožňavské Bystré    pozýva všetky deti do 10 rokov                                               

na Mikulášsku párty v pondelok 5.12.2016 o 16,00 hod do KD

Tešíme sa na Teba !

------------------------

O Z N A M

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že dňa

16. decembra 2016 v čase od 9,00 hod do 16,30 hod

bude v celej obci Rožňavské Bystré prerušená distribúcia

elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení

vysokého napätia.

-------------------------

Výberové pohovory do Nemecka ....

-------------------------

Pozvánka - Rok na Gemeri .....2016

                    plagát

-------------------------

Oznam - Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava....

--------------------------

POZOR ! - zvýšený výskyt žltačky v okrese Rožňava ....

--------------------------

Vyhlásenie voľby HKO Rožňavské Bystré...

-----------------------------

Samospráva obce Rožňavské Bystré pozýva svojich občanov

nad 60 rokov na stretnutie pod názvom

          "Radostná jeseň života"

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 22. októbra 2016

o 15,00 hod. v KD v Rožňavskom Bystrom

Tešíme sa na Vás !

-------------------------

Oznam o ukončení výdaja naturálií...

--------------------------

Nebezpečenstvá vykurovacieho obdobia.....

---------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že dňa 7. októbra 2016 zomrel vo veku

61 rokov náš spoluobčan Vojtech Šimko. Posedenie pri zosnulom bude

10. októbra 2016 /pondelok / a posledná rozlúčka so zosnulým 11. októbra 

2016 o 14,00 v Dome smútku

-------------------------------

Upozornenie pre majiteľov mobilných telefónov....

-------------------------------

Rožňavský veľtrh pre seniorov Rožňava - Pozvánka

---------------------------------

Výdaj naturálií - oznam

--------------------------------

20. ročník cyklistických pretekov - Memoriál Ladislava Szántaia - oznam...

----------------------------

-Európsky deň ústneho zdravia....

files/2016-09-19-074701-ED___stneho_zdravia_2016.doc

----------------------------

Kladenie vencov pri príležitosti 72. výročia SNP - fotogaléria

----------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom , že dňa 29. augusta 2016

zomrela naša spoluobčianka vo veku 84 rokov Mária Gonosová. Posedenie

pri zosnulej bude  30. augusta 2016 o 17,00 hod a posledná rozlúčka

31. augusta 2016 o 15,00 hod v Dome smútku.

------------------------------

 

Obec Rožňavské Bystré a TJ Baník Rožňavské Bystré pozýva fanúšikov futbalu

na futbalový turnaj " Memoriál Jána Babiča, Petra Urbana a Miroslava Lindáka"

Termín:    16. júl 2016  /sobota/

Začiatok : 12,00 hod.

Mužstvá :  TJ Rožňavské Bysttré

                  TJ Rakovnica

                  TJ Štítnik

                  TJ Drnava

              

----------------------------

Dobšinský kopec 2016 - oznam ...

---------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že dňa 7.7.2016 zomrela vo veku 90 rokov naša spoluobčianka pani Margita Molnárová. Posedenie pri zosnulej bude v sobotu 9. júla 2016  o 17,00 hod a posledná rozlúčka v nedeľu 10. júla 2016 o 15,00 hod v DS.

-------------------------------

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom , že dňa 7.7 2016 zomrela vo veku 81 rokov naša spoluobčianka pani Slávka Dorkinová. Posedenie so zosnulou bude 8.júla /piatok/ o 17,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulou v sobotu 9. júla 2016 o 15,00 hod. v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom

---------------------------------

Deň otcov 19.6.2016....už túto nedeľu .... tradícia vznikla...

------------------------

Medzinárodný deň detí v Rožňavskom Bystrom

 

Poník Žužu nedorazil...

Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje vo veľa krajinách sveta. Oslavuje sa kažoročne 1. júna.

Nie je tomu inak ani v našej obci , kde OZ každoročne pripravuje deň detí a pozýva deti do 12 rokov na oslavu

tohto sviatku. Aj tento rok tomu nebolo inak. 1.júna sa chystal pre deti poník Žužu, ktorý pre nepriaznivé počasie nedorazil.

Oslava sa preto presunula na 2. júna, kde sa pripravili streľby zo vzduchovky, ohnisko na opekanie špekáčikov, rôzne súťaže a poník Žužu. Všetko bolo objednané, dohodnuté ale niekto vyšší zariadil, že slniečko opäť nesvietilo a deti sa museli uspokojiť so súťažmi,sladkosťami, buchtami a čajom v kultúrnom dome. Ale deti stále vedia prekvapiť a vedia sa zabaviť. Tanec,trampolína, rôzne súťaže ,za ktoré boli patričné  odmeny a nechýbyli ani medaile, sa plno využili a deti odchádzali spokojné domov. Tešíme sa na o rok na stretnutie a veríme, že počasie sa umúdri.