Preskočiť na obsah

Pečať

Kruhopis pečate:

SIGILUM * SEBES * PATAKI * ANNO 1718

V stredovom kruhu pečatného poľa je znázornená postava na pažiti stojaceho anjela s roztiahnutými krídlami fúkajúceho do trúby, z mierne zaoblenej pažite na (heraldicky) pravom okraji pri nohách vyrastajú na trojstonke tri ruže, na ľavom okraji zasa na trojstonke tri ľalie.

Vedúci predstavitelia samosprávy Rožňavského Bystrého pristúpili pri overovaní svojich dokumentov relatívne skoro k používaniu obecnej pečate. V roku 1718 preto dali vyhotoviť mosadzné pečatidlo, ktoré sa zhodou okolností zachovalo do súčasnosti. Priemer kruhovej plochy pečatidla je 27 mm. Predbežne však nemožno vylúčiť ani tú možnosť, že toto pečatidlo je už len renováciou (z 2. pol. 18 alebo zo zač. 19. stor.) pôvodného pečatidla z roku 1718.