Preskočiť na obsah

Organizácie v obci

  1. Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska v Rožňavskom Bystrom; predseda: Gelda František, R. Bystré  č. 225
  2. Mládežícka organizácia SLZA priateľstva v Rožňavskom Bystrom  /občianske združenie/;  predseda: Ing. Gonos Ján, R. Bystré  č. 229
  3. Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Rožňavské Bystré;  predseda: Ing. Ujházy Peter, R. Bystré  č. 2
  4. AGROSPOL Honce s.r.o., 049 32 Honce 97; konateľ: Ing. Belák Ján
  5. Poľovnícke združenie GERLACH, Rožňavské Bystré, skupina Rožňavské Bystré; predseda: Ján Ujházi, R. Bystré č. 91
  6. Pohrebné podporné združenie; Erika Slačáleková, R. Bystré č.161
  7. Miestny odbor Matice Slovenskej v Rožňavskom Bystrom;  predseda: Marta Molnárová, R. Bystré č. 61