Preskočiť na obsah

Organizácie v obci

 1. Cirkevný zbor ECAV Rožňavské Bystré
  námestný farár: Mgr. Peter Hlavatý
 2. Telovýchovná jednota Baník Rožňavské Bystré
  vedúci: Filip Čapó
 3. Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Rožňavské Bystré
  predseda: Ing. Peter Ujházy
 4. Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska v Rožňavskom Bystrom
  predseda: František Gelda
 5. Poľovnícke združenie GERLACH – skupina Rožňavské Bystré
  vedúci: Marek Ďurský
 6. Miestny odbor Matice Slovenskej v Rožňavskom Bystrom 
  predseda: Marta Molnárová
 7. Folklórny súbor Bystränky
  vedúci: Mgr. Dominika Ďurská
 8. Dobrovoľný hasičský zbor obce Rožňavské Bystré
  veliteľ: Dominik Uhrin