Preskočiť na obsah

Najstaršia písomná zmienka o Bystrom Potoku (Sebuspotok) pochádza z roku 1291. Erb obce Rožňavské Bystré vychádzal z historického znaku tejto obce a to tak, že v modrom polokrúhlom štíte je na zníženej mierne zaoblenej zelenej pažiti vzpriamený strieborný (biely) anjel so zlatými (žltými) krídlami, ktorý fúka do zlatej (žltej) rovnej trúby, pričom na pravej strane pažite na zlatej (žltej) trojstonke vyrastajú tri zlaté (žlté) heraldické ruže a na ľavej strane pažite vyrastajú na zlatej (žltej) trojstonke tri zlaté (žlté) heraldické ľalie.
Vzhľadom na zamestnanecký charakter Rožňavského Bystrého (baníctvo, uhliarstvo, povozníctvo, dobytkárstvo, pastierstvo, ovocinárstvo) je motív v historickom znaku obce dosť prekvapivý. A tak by sa dalo predpokladať, že ide o symboliku miestneho patrocína. Čo teda zanmená trúbiaci anjel na erbe a pečati Rožňavského Bystrého? Odpoveď na túto otázku treba hľadať s najväčšou pravdepodobnosťou vo všeobecnej kresťanskej symbolike. Podľa nej dujú anjeli do trúb napríklad pri ohlasovaní Posledného súdu. Je to vlastne stvárnenie slov Ježiša Krista : “ A pošle svojich anjelov s mohutným zvukom poľnice a oni zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán svete“ V tomto zmysle sa tak dá anjel s trúbou v znaku interpretovať nielen ako náboženské, ale aj ako mravné memento. Ale v kronike obce sa spomína aj tá skutočnosť, že keďže sa obyvateľstvo zaoberalo v tom čase pastierstvom, znamená to pravdepodobne vyháňanie dobytka na pašu.(toľko z kroniky obce)