Preskočiť na obsah

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Mgr. Peter Hlavatý

Námestný farár

Farské oznamy

Evanjelický kostol

Evanjelický cirkevný zbor Bystransko-Rekenský vznikol osamostatnením sa od Štítnika v r. 1807 a mal v oboch dedinách 735 duší.

Na tomto mieste, kde stojí terajší kostol, stál kedysi chrám Boží postavený v gotickom slohu. Oltár mal na spôsob husitského chrámu Božieho – postavený k východu. Bol menší ako terajší kostol. Bez veže, so silnými múrmi. Bol pomerne vysoký, nesklepený.
Len sakrestia vedľa neho bola zasklepená. Chór bol v ňom od r. 1701. Oltár mal drevený. Pochádzal z roku 1774, takisto aj kazateľnica. V r. 1794 pristavili k starému kostolu terajšiu gotickú vežu. Mali v nej 2 zvony, ktoré daroval pre cirkev Stephanus Novaky r.1734 V r. 1820 dali Bystrania urobiť krstiteľnicu z dreva. Z jari 1822 pokryli vežu kostola a 9. marca postavili na ňu kríž. 2.1.1825 posvätili nový orgán.

Starý kostol bol všeak „tesný“ a „nevidný“ a preto ho na jar 1843 zbúrali a z jeho kamenia postavili základy terajšieho kostola. Stavbu financovali z milodarov cirkevníkov a zo suplikácií po krajine. Bol vysvätený 12. októbra 1844, II. nedeľu po Michale. Do nového kostola kúpili cirkevníci oltár, 1 mosadzný luster, 4 cínové a 2 drevené svietniky.

V rokoch 1909 – 1911 kostol bol generálne opravený, v r. 1931 opravili organ v r. 1935 -1936 pokryli vežu kostola plechom a upevnili naklonený kríž. V r. 1942 bolo do chrámu i na faru (postavenú v r. 1810) zavedené elektrické osvetlenie a v r. 1943 zakúpili pre mládež harmónium.