Preskočiť na obsah

Slávnostné posedenie na počesť našich starších spoluobčanov

Zverejnené 30.10.2023.

Október – mesiac úcty k starším


Október je mesiacom, v ktorom si viac ako inokedy uvedomujeme výnimočný prínos a múdrosť, ktorú prinášajú do našich životov naši starší spoluobčania. Ich skúsenosti, múdrosť a príbeh sú cenným pokladom, ktorý nám pomáha lepšie porozumieť minulosti a lepšie sa pripraviť na budúcnosť. Starší ľudia sú nositeľmi tradícií a kultúrnych hodnôt, ktoré tvoria jadro našej spoločnosti. Sú to oni, kto nám pripomína dôležitosť hodnôt ako sú rešpekt, starostlivosť a trpezlivosť, ktoré tvoria pevné základy našej spoločnosti.

Dňa 27. októbra sme v našom kultúrnom dome usporiadali úžasné podujatie na počesť našich vážených seniorov. Tento dôležitý deň bol obohatený kultúrnym programom, ktorý zahŕňal úžasné vystúpenie detí a nášho folklórneho súboru. Tanečné a hudobné čísla plné energie a radosti naplnili srdcia všetkých prítomných.

Nebolo by to však úplné bez chutného občerstvenia a večere, ktoré boli špeciálne pripravené pre našich vzácnych hostí.

Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k tomuto nezabudnuteľnému podujatiu a ktorí nám pripomenuli dôležitosť úcty a starostlivosti o našich starších občanov. Ich múdrosť a skúsenosti sú cenným darom pre našu komunitu, a sme hrdí, že sme mohli tento deň venovať práve im.