DFS „Bystränky“

Z histórie do súčasnosti

Folklórna skupina „Bystränky“ – vznikla zo Zboru pre občianske záležitosti pri OÚ. V 70. rokoch v našej obci vzniklo Miestne kultúrne stredisko. Počas trvania tohto kultúrneho strediska v našej obci sa konali rôzne kultúrne akcie, napr. vystúpenia profesionálnych účinkujúcich ako Marcela Laifeová, Ružička, M. Velšicová, M. Slivka a ďalší.

Po dlhšej dobe členky ZPOZ začali vystupovať pri rôznych obecných podujatiach. Viac ich lákali podujatia, kde mohli prezentovať zvyky a obyčaje našej obce a zaspievať krásne bystränské piesne. V tejto práci im pomohli starší občania. Prvý krát v bystränskom kroji vystúpili v roku 1986 na výročnej členskej schôdzi JRD ako Folklórna skupina pri OÚ Rožňavské Bystré.

V roku 1993 pre štúdio Regina Banská Bystrica naspievali Bystränské svadobné piesne.Pre Národné kultúrne centrum Bratislava sa natočili zvyky a obyčaje našej dediny.

DFS sa zúčaastňuje okresných slávností ako sú : Rejdovské slávnosti, Rok na Gemeri,Brdárka, Gombasek, Vlachovo , Hontianska paráda v Hrušove, v Šenkviciach, Matičnédni v Martine, v Maďarsku, Pozývačky v Košiciach, v Moldave nad Bodvou, Horehronské slávnosti v Heľpe a ďalších. Hlavnou činnosťou sú však obecné podujatia ako sú Dni obce, Dni úcty k starším, Jubileá, Svadby a aj smutnejšie podujatia ako sú rozlúčky s našimi občanmi. Od roku 1986 sa vystriedali mnohé členky, ale  v poslednej dobe prichádzajú medzi nich aj mladé dievčatá a mládenci.

V súčasnej dobe vedúcou DFS je Tatiana Tomková

tel.:+421 905 846 233
e-mail:bystranky@zoznam.sk
www.bystrankyfolklor.webnode.sk

Stavanie májov 11. jún 2011

Obecný úrad s DFS „Bystränky“ sa rozhodli, že obnovia tradíciu stavania májov- na rusadlie. Ale bolo treba dedinskú mládež /hlavne chapcov -parobcov/. Starostka obce Želmíra Gonosová po rozhovore s mládencami, ktorí sú organizovaní v mládežníckej organizácii „SLZA priateľstva“ sa dohodli, že prispejú na túto akciu stavaním májov. Voľakedy máj stavali mládenci dievčatám ako symbol zelene, života ,aby dievčence boli štíhle, pekné, zdravé. Máj bol najprv symbolom prejavu úcty a lásky medzi ľuďmi, neskôr sa stal symbolom lásky chlapca k dievčaťu. V sobotu 11. júna 2011 o 17,00 hod. postavili mládenci ovenčený máj pred budovou OÚ za tónov piesne: pod našim obloškom stojí máj zelený….a potom nasledoval kultúrny program, ktorý pripravila DFS „Bystränky“ . Všetkých prítomných privítala starostka obce a načreli sme spolu do histórie stavania májov a tak sme si spoločne pripomenuli čaro dávnych tradícií.

Zverejnené 14. februára 2023.
Bez úpravy .