Smútočný oznam

Vážení občania !

S pocitom hlbokého smútku oznamujeme, že vo veku 66 rokov zomrela naša spoluobčianka

pani Mária Uhrínová.

Smútočné posedenie so zosnulou bude dňa 16.11.2022 o 16,00 hod v DS

a posledná rozlúčka so zosnulou 17. novembra (štvrtok) 2022 o 14,00 hod v DS

Česť jej svetlej pamiatke !

Zverejnené 15. novembra 2022.
Upravené 15. februára 2023.