Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Poďakovanie

Touto cestou sa chcem v mene svojom a v mene poslancov Obecného

zastupiteľstva v Rožňavskom Bystrom poďakovať všetkým sponzorom,

ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv

 

                              Dňa obce

 

pri príležitosti 721. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rožňavské Bystré

Poďakovanie patrí: PZ GERLACH skupina Rožňavské Bystré, AGROSPOL

Honce s.r.o. BRANTNER GEMER a.s., DOBART s.r.o., MO Matice

slovenskej, Záhradkárstvo Ing.Molnár, Mäsiartsvo Kun, Ilašenko Rastislav,

Potraviny Viera Molnárová, UaPPS Rožňavské Bystré, Lima s.r.o.,

Zoltán Denč-Hristov, Miroslav Székely, Marienka Valková, Ján Gallo,

Jana Tomková, Ing. Babič Ján, FS Bystränky a TJ Baník

Rožňavské Bystré 

                                                         Želmíra Gonosová

                                                         starostka obce

 

Zoznam aktualít

vyvoz TKO
preskúšanie sirén
Jubilanti
Ochrana osobných údajov
verejné obstarávanie
pozvánka OZ
nový článok
turnaj v mariáši
Práca v Európe
Poďakovanie