Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Jubilanti

 Samospráva obce Rožňavské Bystré Vám všetkým, ktorí sa v dňoch roku 2017 dožívate životných jubileí  srdečne blahoželá a praje veľa zdravia , šťastia a Božieho požehnania!

Svoje životné jubileum  v roku 2017 oslávia:

 

60 rokov:   Babičová Eliška                    70 rokov: Čapová Zuzana

                     Dovcová Mária                                          Mgr. Dávidová Helena

                            Ďurán Juraj                                              Ujházyová Zuzana

                      Ing. Gajdoš Ján

                      Kršten Ľubomír

                      Uhrin Ján

                      Bc. Ujházyová Vlasta                      

75 rokov:    Mgr. Dávid Ján

                      Kissová Žofia

                      Lengová Mária

                      Rudnayová Mária
                        

80 rokov:    Dobošová Zuzana

                      

90  rokov:   Gallová Emília

 

Zoznam aktualít

pozvánka OZ
nový článok
vývoz TKO
nový článok
turnaj v mariáši
Práca v Európe
Jubilanti
Poďakovanie
polícia
RRARV