Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Jubilanti

 Samospráva obce Rožňavské Bystré Vám všetkým, ktorí sa v dňoch roku 2018 dožívate životných jubileí  srdečne blahoželá a praje veľa zdravia , šťastia a Božieho požehnania!

Svoje životné jubileum  v roku 2018 oslávia:

 

60 rokov:    Babič Peter                    70 rokov: Ďurská Margita

                      Mgr. Bezeková Dana                          Forgáč Ján

                            Dorčáková Mária                                Padláková Mária

                      JUDr. Dorkin Ján                                Šimková Aurélia

                      Gono Ján                                           Šoltésová Helena

                      Macák Ondrej                                     Tomko Ján

                      Uhrin Ľudovít                                      Kerekešová Helena     

75 rokov:    Čapová Božena

                      Garanová Zuzana

                      Gunárová Amália

                      Tomková Lýdia

                      Tomková Mária
                        

80 rokov:    Belányiová Helena

                      Padlák Ladislav

                      Sedláková Helena

90  rokov:   Molnár Ladislav

                      Tomko Ladislav

 

Zoznam aktualít

Ochrana osobných údajov
verejné obstarávanie
pozvánka OZ
nový článok
turnaj v mariáši
Práca v Európe
Poďakovanie
polícia
RRARV
Oznamy o fotogalérii