Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Jubilanti

 Samospráva obce Rožňavské Bystré Vám všetkým, ktorí sa v dňoch roku 2019 dožívate životných jubileí  srdečne blahoželá a praje veľa zdravia , šťastia a Božieho požehnania!

Svoje životné jubileum  v roku 2019 oslávia:

 

60 rokov:    Chamidulinová Janka                     70 rokov:Macková Zuzana

                      Dorkin Ondrej                                                      Ing. Štefan Ján

                            Šimková Mária                                                     Benčková Viola

                      Bezek Dušan                                                        Šiková Ružena

                      Uhrinová Mária                                                    Petrenko Karol

                      Gajdošová Marta                                                  Lajčák Radús

                                                                                                 

75 rokov:    Strelková Klára

                      Pakanová Mária

                      Ujházi Ján

                      Compeľ Ján

                      Maliňáková Mária

                      Tomková Zuzana

                      Ďurská Mária                       

80 rokov:    Čapó Michal

                      Kopka Ján

                      Padláková Mária

85 rokov:   Tomko Ondrej


 

Zoznam aktualít

vyvoz TKO
preskúšanie sirén
Jubilanti
Ochrana osobných údajov
verejné obstarávanie
pozvánka OZ
nový článok
turnaj v mariáši
Práca v Európe
Poďakovanie