Kontakt:

Napíšte nám:

Zaujímavosti

Pavol Emanuel Dobšinský v Rožňavskom

Bystrom 1855- 1858

 V Gemeri sa narodili a pôsobili mnohí významní predstavitelia

slovenského kultúrneho života. Medzi nimi bezpochypne na

popredné miesto patrí aj Pavol Emanuel Dobšinský, ktorý sa

narodil v Slavošovciach. Pozdejšie sa rodina presťahovala do

Sirku.

30. júna 1855 sa mesto Brezno lúči s kazateľským pomocníkom P.E.Dobšinským, aby sa začiatkom júla

vrátil do rodného Gemera za riadneho slova božieho kazateľa. Tým miestom je fara v Rožňavskom Bystrom. 

 

 Pobudol tu necelé štyri roky. Na Bystrom - ako sa nám vtedy hovorievalo - pôsobil ako

mladý , no zakalený a verný člen štúrovskej družiny. Počas pôsobenia stačili, aby vytvoril

hodnoty presahujúce nad rámec života. Precíznym plnením roly kazateľa získava si srdcia

ľudu a presvedčí ho, aby postavili pre deti vedomostný chrám - školu. A tento zámer

sa mu podarilo, ešte za jeho pôsobenia bola školská budova s bytom pre učiteľa postavená.

Dobšinského záujem sa sústredil na zbieranie ľudových rozprávok, našiel si čas aj na literárnu činnosť,

písal básne, venoval sa zbieraniu a spísaniu piesní, porekadiel, zvykov , obyčajov a povier. V Bystrom

mal na to dobré podmienky, ale hlavne zdroje. Tu uzreli svetlo sveta rozprávky: Zakliata hora, Laktibrada,

Panna z rosy počatá a z deväť matiek spoledná, Matej veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná, Radúz a

Ľudmila, Hadogašpar, Dvanásti bratia a trinásta sestra. Sme hrdí na to, že krajec z veľkého chleba,

jeho prostonárodných ľudových rozprávok a povestí, pochádza z ústneho podania našich predkov.

Tak Dobšinský , kus našej bystranskej duše, premietol do literárneho obrazu.

No popri úspešnom plnení kazateľských úloh a literárnej činnosti zaoberal sa aj hmotným zabezpečením

cirkevného zboru. Gazdoval na farských pozemkoch, choval domáce zvieratá, zaoberal sa včelárstvom.

 Z fary v Bystrom sa Dobšinský vysťahoval v januári 1959 do Banskej Štiavnica a potom trvalo zakotvil

v Drienčanoch ako farár až do svojej smrti

                                                                .