Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Obecnú samosprávu  oo

predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce a

obecné zastupiteľstvo zložené z 5 poslancov. Starosta a poslanci sú volení v priamych voľbách

na 4 - ročné volebné obdobie.

Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.