Kontakt:

Napíšte nám:

Organizácie v obci

Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska

v Rožňavskom Bystrom

predseda Ing. Barna Tibor, R. Bystré  č. 209

 --------------------------

 

Mládežícka organizácia SLZA priateľstva

v Rožňavskom Bystrom  / občianske združenie/

predseda Ing. Gonos Ján, R. Bystré  č. 229

 ---------------------------

 

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo

Rožňavské Bystré

predseda Ing. Ujházy Peter, R. Bystré  č. 2

 ---------------------------

 

AGROSPOL Honce s.r.o.

049 32 Honce 97

konateľ Ing. Belák Ján

 -------------------------

 

Poľovnícke združenie GERLACH Rožňavské Bystré

skupina Rožňavské Bystré

predseda Ján Ujházi, R. Bystré č. 91

 

--------------------------

 

Pohrebné podporné združenie

Ondrej Dovec, R. Bystré č. 3

 

------------------------

 

Miestny odbor Matice Slovenskej

v Rožňavskom Bystrom

predseda Marta Molnárová, R. Bystré č. 61

 

 

 

---------------------