Kontakt:

Napíšte nám:

Obec

Obec Rožňavské Bystré sa nachádza medzi masívom Tureckej v Revúckej vrchovine a

 severovýchodnými výbežkami Plešiveckej planiny Národného parku Slovenský kras.

Južne nad obcou sa vypínajú Gerlachovské skaly, prírodná rezervácia. Pod Gerlachovskými

skalami je Šingliarova priepasť, hlboká 72 m, má sinatrovú výzdobu, pričom v hĺbke

61 m je hladina podzemného jazera.

Jedinečnosť prírodných scenérií Slovenského krasu zaraďuje túto oblasť medzi budúce

významné centrá cestovného ruchu s možnosťou rekreácie, turistiky. Novovybudovaná lesná

turistická cesta údolím bieleho potoka z obce na Plešiveckú planinu s možnosťou

pokračovania na Gerlachovské skaly a prekrásnym výhľadom na široké okolie

Kráľovu hoľu a Vysoké Tatry. Vhodná poloha obce a dobrý komunikačný prístup –

predurčuje obec k rozvoju rekreačnej turistiky.  Absencia takýchto zariadení je práve

ovplyvnená nekompletnou technickou infraštruktúrou a to hlavne zásobovaním pitnou vodou.

Obec Rožňavské Bystré, ako bývalá banícka obce, kde baníctvo v súčasnosti je v útlme,

má vysokú mieru nezamestnanosti a ako jednu z možností na zlepšenie ekonomickej

situácie vidia miestni obyvatelia aj v propagácii a sprístupnení existujúcich prírodných  a

kultúrnohistorických daností tohto regiónu pre širokú verejnosť.

V obci sa nachádza evanjelický kostol z roku 1844, kde pôsobil ako kňaz a učiteľ najznámejší

slovenský rozprávkar P. E. Dobšinský.

 

Obec je súčasťou Mikroregiónu Štítnická dolina, Združenie obcí Dobšinský kraj a Mikroregiónu

Turecká.

Ďalej je súčasťou ZMOS / Združenie miest a obcí Slovenska/

a ZMOGH / Združenie miest a obcí horného Gemera/

 

Celkový počet obyvateľov k 1.1.2013 bol 613

Zloženie obyvateľov podľa vekových kategórií:

- do 15 rokov :  muži  54

                         ženy  46

- do 25 rokov:   muži  43

                         ženy  38

- do 40 rokov:   muži  76

                         ženy  73

- do 60 rokov:   muži  86

                         ženy  83

- do 70 rokov:   muži  42

                         ženy  55

- do 90 rokov:  muži    6

                        ženy   10

- nad 100 rokov  ženy  1