Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

 

Toto webové sídlo www.roznavskebystre.sk spravuje Obec Rožňavské Bystré a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Rožňavské Bystré
 

Adresa:
Obecný úrad Rožňavské Bystré 

Rožňavské Bystré 162

049 31 Rožňavské Bystré

IČO: 00 328 766

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Počet obyvateľov: 551
Rozloha: 794 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1291

Všeobecné informácie: info@roznavskebystre.sk 
Podateľňa: podatelna@roznavskebystre.sk 

Webová stránka obce: www.roznavskebystre.sk


Starostka : Želmíra Gonosová, starostka@roznavskebystre.sk

                                                 obec@roznavskebystre.sk


Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@roznavskebystre.sk

 

Sekretariát: 

Miroslava Kaššaiová
Tel: 058/7883470, 7883472
Fax: 058/7883471 , Email: sekretariat@roznavskebystre.sk

 

Kompetencie:
Obec Rožňavské Bystré je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,

ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Rožňavské Bystré je zriadeny v Rožňave.

 

Úradné hodiny:

 

pondelok :   7,30  - 12,00    12,30 - 15,30

utorok:         7,30 -  12,00    12,30 - 15,30

streda:          7,30 -  12,00    12,30 -  16,00

štvrtok:         nestránkový deň

piatok:           7,30 -  13,30

 

Členstvo obce:

Obec je členom Združenia mikroregiónu Štítnická dolina, do ktorého patria obce: Brdárka, Čierna Lehota,

Gočaltovo,Hanková, Honce, Koceľovce, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rakovnica, Rožňavské Bystré,

Rochovce, Roštár,Rozložná, Rudná, Slavoška, Slavošovce a Štítnik.

Obec je členom: Mikroregión Turecká, ZMOS, ZMOGH

 

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk