Kontakt:

Napíšte nám:

Futbalový klub

Z histórie športu v Rožňavskom Bystrom ako je zaznamenané

v obecnej kronike:

 

Futbal

V povojnovom období minulého storočia sa v obci začal rozvíjať šport. V tomto smere

inširatívne pôsobil príklad mladšieho z bratov Belákovcov, ktorý preukazoval

nadpriemernú telesnú zdatnosť i umenie v činnosti s loptou a ukázal to miestnej

mládeži ešte pred SNP na bývalej cirkevnej lúke "Za jarkom". Neskôr sa futbal

hrával na obecnej lúke ( terajšia dolná časť školského dvora), pozdejšie sa

už hrávali futbalové zápasy na cirkevnej pôde ( terajší dolný dvor MŠ a horný

dvor ZŠ). Pokus bol hrať i v hone "Povrazy" s "Pod baňou".

V roku 1951 sa definitívne rozhodlo o výstavbe terajšieho ihriska. Bolo to v etapách.

Závod ŽB tam pristaval javiskovú plochu s betónovou priľahlou platňou, povyše

nej bola antuková volejbalovo- tenisová plocha, ktorú zničili záplavy.Pamätným

dňom bol 14. júl 1957 - vtedy za účasti 600 obyvateľov sa otvorilo terajšie

ihrisko.Tribúna a kabíny na prezliekanie boli postavené v r. 1971-72. Všetky

práce boli vykonané svojpomocne, brigádnicky.

Priestory tejto budovy prešli rekonštrukciou v rokoch 2008 -2009 a slúžia

futbalovému klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolný tenis

Prvý stôl zakúpila škola za peniaze získané z divadelných predstavení detí. Obec sa

pýši v minulom storočí v sedemdesiatych rokoch  tromi majstrami okresu a každoročne

hrávaný turnaj TOP R. Bystré mal vsokú úroveň. Existoval tu nielen oddiel, ale vyrástli

v ňom i skvelí stolnotenisoví hráči, ako bratia Ondrej a Ján Tomkovci, Ladislav Babič,

ktorí hrali i vo vyšších celoslovenských ligách pod vlajkou rožňavkého Geológu.

 Koncom minulého storočia stolný  tenis v obci zanikol ale mládežnícka organizácia

- občianske združenie SLZA priateľstva 11. februára 2012 zorganizovala stolnotenisový

turnaj . Tento turnaj bol akýmsi oťukávaním sa, či budú mať ľudia záujem.