Kontakt:

Napíšte nám:

Evanielický kostol

                História v skratke

Evanjelický cirkevný zbor Bystransko-Rekenský vznikol osamostatnením sa od

Štítnika v r. 1807 a mal v oboch dedinách 735 duší.

 

   Na tomto mieste, kde stojí terajší kostol, stál kedysi chrám Boží postavený v

gotickom slohu. Oltár mal na spôsob husitského chrámu Božieho - postavený k východu.

Bol menší ako terajší kostol. Bez veže, so silnými múrmi. Bol pomerne vysoký, nesklepený.

Len sakrestia vedľa neho bola zasklepená. Chór bol v ňom od r. 1701. Oltár mal drevený.

Pochádzal z roku 1774, takisto aj kazateľnica. V r. 1794 pristavili k starému kostolu

terajšiu gotickú vežu. Mali v nej 2 zvony, ktoré daroval pre cirkev Stephanus Novaky r.1734

V r. 1820 dali Bystrania urobiť krstiteľnicu z dreva. Z jari 1822 pokryli vežu kostola a

9. marca postavili na ňu kríž. 2.1.1825 posvätili nový orgán.

 

   Starý kostol bol všeak "tesný" a "nevidný" a preto ho na jar 1843 zbúrali a z jeho

kamenia postavili základy terajšieho kostola. Stavbu financovali z milodarov cirkevníkov

a zo suplikácií po krajine. Bol vysvätený 12. októbra 1844, II. nedeľu po Michale.

Do nového kostola kúpili cirkevníci oltár, 1 mosadzný luster, 4 cínové a 2 drevené

svietniky.

 

   V rokoch 1909 - 1911 kostol bol generálne opravený, v r. 1931 opravili organ

v r. 1935 -1936 pokryli vežu kostola plechom a upevnili naklonený kríž.

V r. 1942 bolo do chrámu i na faru (postavenú v r. 1810) zavedené elektrické

osvetlenie a v r. 1943 zakúpili pre mládež harmónium.