Kontakt:

Napíšte nám:

Erb

 

 

Najstaršia písomná zmienka o Bystrom Potoku (Sebuspotok) pochádza z roku 1291.

Erb obce Rožňavské Bystré vychádzal z historického znaku tejto obce a to tak, že v

modrom polokrúhlom štíte je na zníženej mierne zaoblenej zelenej pažiti vzpriamený

strieborný (biely) anjel so zlatými (žltými) krídlami, ktorý fúka do zlatej (žltej) rovnej trúby,

pričom na pravej strane pažite na zlatej (žltej) trojstonke vyrastajú tri zlaté (žlté) heraldické

ruže a na ľavej strane pažite vyrastajú na zlatej (žltej) trojstonke tri zlaté (žlté) heraldické

ľalie. 

Vzhľadom na zamestnanecký charakter Rožňavského Bystrého ( baníctvo, uhliarstvo,

povozníctvo, dobytkárstvo, pastierstvo, ovocinárstvo) je motív v historickom znaku

obce dosť prekvapivý. A tak by sa dalo predpokladať, že ide o symboliku miestneho

patrocína. Čo teda zanmená trúbiaci anjel na erbe a pečati Rožňavského Bystrého?

Odpoveď na túto otázku treba hľadať s najväčšou pravdepodobnosťou vo všeobecnej

kresťanskej symbolike. Podľa nej dujú anjeli do trúb napríklad pri ohlasovaní

Posledného súdu. Je to vlastne stvárnenie slov Ježiša Krista : " A pošle svojich

anjelov s mohutným zvukom poľnice a oni zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch

strán svete" V tomto zmysle sa tak dá anjel s trúbou v znaku interpretovať nielen

ako náboženské, ale aj ako mravné memento. Ale v kronike obce sa spomína aj

tá skutočnosť, že keďže sa obyvateľstvo zaoberalo v tom čase pastierstom, znamená

to pravdepodobne vyháňanie dobytka na pašu.(toľko z kroniky obce)