Kontakt:

Napíšte nám:

DFS "Bystränky"

Dedinská folklórna skupina "Bystränky"

občianske združenie

                         

Z histórie do súčasnosti

 

Folklórna skupina "Bystränky" - vznikla zo Zboru pre občianske záležitosti pri OÚ.

V 70. rokoch v našej obci vzniklo Miestne kultúrne stredisko. Počas trvania tohto

kultúrneho strediska v našej obci sa konali rôzne kultúrne akcie, napr. vystúpenia

profesionálnych účinkujúcich ako Marcela Laifeová, Ružička, M. Velšicová, M. Slivka 

a ďalší.

Po dlhšej dobe členky ZPOZ začali vystupovať pri rôznych obecných podujatiach.

Viac ich lákali podujatie, kde mohli prezentovať zvyky a obyčaje našej obce a

zaspievať krásne bystränské piesne. V tejto práci im pomohli starší občania.

Prvý krát v bystränskom kroji vystúpili v roku 1986 na výročnej členskej schôdzi JRD

ako Folklórna skupina pri OÚ Rožňavské Bystré.

V roku 1993 pre štúdio Regina Banská Bystrica naspievali Bystränské svadobné

piesne.Pre Národné kultúrne centrum Bratislava sa natočili zvyky a obyčaje našej

dediny.

DFS sa zúčaastňuje okresných slávností ako sú : Rejdovské slávnosti, Rok na

Gemeri,Brdárka, Gombasek, Vlachovo , Hontianska paráda v Hrušove,

v Šenkviciach, Matičnédni v Martine, v Maďarsku, Pozývačky v Košiciach,

v Moldave nad Bodvou, Horehronské slávnosti v Heľpe a ďalších.

Hlavnou činnosťou sú však obecné podujatia ako sú Dni obce, Dni úcty k starším,

Jubileá, Svadby a aj smutnejšie podujatia ako sú rozlúčky s našimi občanmi. Od

roku 1986 sa vystriedali mnohé členky , ale  v poslednej dobe prichádzajú medzi

nich aj mladé dievčatá a mládenci.

V súčasnej dobe vedúcou DFS je Tatiana Tomková , tel. 0905846233

e-mail: oz.bystranky@gmail.com

www.bystrankyfolklor.webnode.sk  

 

 

 

Uvítanie detí do života 12. január 1974

 

Jubileum 85.ročnej občianky Judity Tomkovej v roku 1974

 

Nakrúcanie svadobných bystränských piesní, rádio REGINA Banská Bystrica 1993

Rejdovské slávnosti 1996 - 1997

 

Horehronské dni spevu a tanca - 26. jún 2010 - Heľpa

18. Festival ľudového spevu a tnca Vlachovo 14.9.2010

Deň obce Rožňavské Bystré 4. september 2010

Pozývačky na rok na Gemeri 18. november 2010 v Rožňave

Stavanie májov 11. jún 2011

Obecný úrad s DFS "Bystränky" sa rozhodli, že obnovia tradíciu stavania májov-

na rusadlie. Ale bolo treba dedinskú mládež /hlavne chapcov -parobcov/. Starostka

obce Želmíra Gonosová po rozhovore s mládencami, ktorí sú organizovaní v mládežníckej

organizácii "SLZA priateľstva" sa dohodli, že prispejú na túto akciu stavaním májov.

Voľakedy máj stavali mládenci dievčatám ako symbol zelene, života ,aby dievčence

boli štíhle, pekné, zdravé. Máj bol najprv symbolom prejavu úcty a lásky medzi ľuďmi,

neskôr sa stal symbolom lásky chlapca k dievčaťu.

V sobotu 11. júna 2011 o 17,00 hod. postavili mládenci ovenčený máj pred budovou OÚ

za tónov piesne: pod našim obloškom stojí máj zelený....a potom nasledoval kultúrny program,

ktorý pripravila DFS "Bystränky" . Všetkých prítomných privítala starostka obce a načreli sme

spolu do histórie stavania májov a tak sme si spoločne pripomenuli čaro dávnych tradícií.

 

Fiľakovo - 15. výročie založenia Matice Slovenskej 18. jún 2011

Jelšava 20. august 2011

Deň obce Rožňavské Bystré 10. september 2011

Prvé kompletné video s bystränskými piesňami a zvykmi rok 2011

 

DFS "Bystränky" existuje a pôsobí už niekoľko desaťročí pri Obecnom úrade. Za ten čas

naspievali bystränské ženy z tejto malebnej dedinky množstvo piesní, doteraz však nemali

možnosť pochváliť sa videonachrávkami.

Starostka obce Želmíra Gonosová :" Konečne sa nám podarilo zvečniť a hlavne

uchovať tieto naše tradície aj prostredníctvom tohto média. Zábery na ňom sú aj z kostola,

dediny i z nášho zrekonštruovaného kultúrneho domu, ktorý si členky skupina skrášlili

starodávnymi predmetmi , výšivkami a v neposlednom rade aj krojovanými bábikami. Som

rada, že tieto ženy - speváčky aj spevák nezanevreli na folklór, ale sú hrdé, že môžu

reprezentovať obec a tak uchovávať pôvodné zvyky a obyčaje. Hoci ich z pôvodnej DFS zostalo

iba pár ( zostali iba tie, ktoré chceli reprezentovať obec), ale na ich prednese, na ich speve to

nebolo cítiť. Jasné, že treba zapojiť aj viacero mladých, ale akosi sa im do folklóru nechce"

   

Párašky v Rožňavskom Bystrom v minulosti - 11. február 2012 - pozri fotogalériu

Deň obce 1.9.2012 - pozri fotogalériu

 Lucia 13.12.2013 - pozri fotogalériu

Deň matiek 4.5.2013 - pozri fotogalériu

Vlachovo 5.7.2013 - pozri fotogalériu