Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznamy o fotogalérii

Do fotogalérie boli pridané fotky z vystúpenia DFS V Honciach 17.12.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky y vianočnej besiedky MŠ 21.12.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky zo života detí v MŠ

Do fotogalérie boli pridané fotky ZO Jednoty dôchodcov 3.12.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky zo stavania stromčeka 30.11.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z MO MS v R. Bystrom 29.11.2016

Do fotogalérie boli pridanéé fotky z Roka na Gemeri - 19.11.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z posedenia dôchodcov 22.10.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z osláv SNP 29.8.2016

Do fotogalérie boli preidané fotky z osláv Rejdová 22.8.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky zo stretnutia Slovákov v Ratke 12.6.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z dňa detí - 2.6.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z kult. popoludnia "Otváranie studnišky" - 1.5.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z turistického výstupu na chatu "Zeme" - 2.4.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z VČS Jednoty dôchodcov R. Bystré - 26.2.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z otvorenia multifunkčného ihriska - 22.2.2016

Do fotgalérie boli pridané fotky z Plesu rodákov - 13.2.2016

Do fotogaléri boli pridané fotky z nosenia a pálenia "Hej Hany" 6.2.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z Plesu Gemerčanov Poprad 30.1.2016

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie Mikuláš 4.12.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie Mikuláš MŠ 3.12.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie - stavanie stromčeka 1.12.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z Rok na Gemeri - november 2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z posedenia s dôchodcami 23.10.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie v Rožňave 21.10.2015

Do fotogalérie boli pridané fotogtafie z Dňa obce 5.9.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie ZO JDS 20.6.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky z MDD 5.6.2015

Do fotogalérie boli pridané fotky zo stolnotenisového turnaja 28.3.2015


Do fotogalérie boli pridané fotky z osláv Rok na Gemeri 8.11.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z posedenia dôchodcov 24.10.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z Dňa obce Rakovnica 4.10.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z Dňa obce 6.9.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z kladenia vencov SNP 28.8.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky zo športového dňa JDS 16.8.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z vystúpenia DFS v Rejdovej 23.8.2014

Do fotogalérie boli rpidané fotky z mariášového turnaja 26.7.2014

Do foogalérie boli pridané fotky z Dňa detí

Do fotogalérie boli pridané fotky z kultúrneho programu "Chudobnja som diavšä"

zo dňa 11. 5. 2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z vatry 9.5.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z turistického výstupu na Zeme dňa 26.4.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky zo stolnotenisového turnaja o "Pohár starostky

obce " zo dňa 23.3.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z Plesu rodákov - 8.2.2014

Do fotogalérie boli pridané fotky z posedenia JDS a MO Matice slovenskej 13.12.2012

Do fotogalérie boli pridané fotky z členskej schôdze ZO SLOVES OÚ 12.12.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z Mikuláša 5. a 6.12.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z "Roka na Gemeri" 23.11.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z posedenia seniorov 18.10.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky zo stretnutia členov JDS 28.9.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z Dňa obce 7.9.2013

Do fotogalérie boli predané fotky z kladenia vencov pri príležitosti

69. výročia SNP

Do fotogalérie boli pridané fotky z vystúpenia DFS Bystränky v Drienčanoch

27.7.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z kladenia vencov futbal. turnaj 21.7.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z mariášového turnaja 20.7.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky DFS z Vlachova 5.7.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z ukončenia šk. roka 28.6.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z dokončenia oplotenia pri OU 21.6.2013

Do fotogalérie boli pridané fotky z futbalu zo súkromného archívu Milana Dávida a Petra Ďurského

Do fotogalérie boli pridané fotky z MDD 1.6.2013

Do fotogalérie boli pridané fotografie z brigády pri OU poslancami dňa 17.5.2013 

Do fotogalérie boli pridané fotografie z Dňa matiek 4.5.2013

Do fotogalérie boli priadané fotky z poľovníckej výstavy 17.3.2013

Do fotogalérie boli pridané fotografie zo zasneženého Rožňavského Bystrého 1.1.- 9.2.2013

Do fotogalérie boli pridané fotografie z 20. plesu rodákov 9.2.2013

Do fotogalérie boli pridané fotografie zo založenia JDS dňa 10.12.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z krádeže pred OÚ

Do fotogalérie boli pridané fotografie z 13.12.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z Mikuláša 5.12.2012 a 6.12.2012

Do fotogalérie bola pridaná fotografia Dominiky Ďurskej - súťaž 21.10.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z osláv Október - mesiac úcty starším 19.10.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z osláv Dňa obce 1.9.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z osláv SNP 28.8.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z Rejdovej 25.8.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z "Dňa detí" 1.6.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z rekonštrukcie Kultúrneho domu

Do fotogalérie boli pridané fotografie pred rekonštrukciou KD

Do fotogalérie boli pridané fotografie "Táborák 12.5.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z výstupu na Zeme - 14.4.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z akcie "Marec - mesiac kníh" 30.3.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z 19. ročníka Plesu rodákov - 18.2.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie z akcie Páračky v Rožňavskom Bystrom" -11.2.2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie zo stolnotenisového turjnaja-február 2012

Do fotogalérie boli pridané fotografie rok 2011 - hallowen -28.10.2011

"posedenie s dôchodcami - 27.10.2011 

Zoznam aktualít

vyvoz TKO
preskúšanie sirén
Jubilanti
Ochrana osobných údajov
verejné obstarávanie
pozvánka OZ
nový článok
turnaj v mariáši
Práca v Európe
Poďakovanie